تهية نقشه‎هاي توپوگرافي تغذيه مصنوعي فاروب رومان نيشابور


نام پروژه :  تهيه نقشه‎هاي توپوگرافي تغذيه مصنوعي فاروب رومان نيشابور
نام و آدرس كارفرما:  مشهد، آب منطقه‎اي خراسان زمان شروع قرارداد: 1382
  زمان اتمام قرارداد: 1382
شرح كلي كار :
به مقياس 200: 1  براي اجراي طرح تغذيه مصنوعيکلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت مشاورین آساراب محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری از محتوای این وب سایت ممنوع است.
طراحی و راه اندازی به کمک فناوری HTML5 و CSS3 توسط گروه کامپیوترلند
cl