نقشه‌برداري آبرساني روستايي مجتمع جعفرآباد


نام پروژه :  نقشه‌برداري آبرساني روستايي مجتمع جعفرآباد
نام و آدرس كارفرما: بجنورد- شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان شمالي زمان شروع قرارداد: 1385
  زمان اتمام قرارداد: 1385
شرح كلي كار :

- تهيه پروفيل طولي
- تعيين مختصات نقاط به روش ماهواره‌ايکلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت مشاورین آساراب محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری از محتوای این وب سایت ممنوع است.
طراحی و راه اندازی به کمک فناوری HTML5 و CSS3 توسط گروه کامپیوترلند
cl